Svirajmo gitaru!

UZMI NOTE

Notni zapisi gravirani na Brajevom pismu

Besplatna štampa notnih zapisa na Brajevom pismu svih kompozicija obrađenih na ovom sajtu omogućena je korisnicima sajta sa teritorija Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na osnovu sporazuma o saradnji na realizaciji projekta "Muziku u sva srca" koje je Crnogorski gitaristički centar potpisao sa školama i savezima slijepih pomenutih država. Uskoro se očekuje početak ovakve saradnje i sa Savezom slijepih Hrvatske i Savezom slepih Srbije.

Notni zapisi  mogu se dobiti od sljedećih škola ili saveza slijepih u vašoj sredini:

-Crna Gora:  

     - Savez slijepih Crne Gore, www.ss-cg.org  telefoni: +382 20 66-53-68; +382 20 66-53-77, savezslijepihcg@gmail.com; ss-cg@t-com.me

     - JU Umjetnička škola za muziku i balet "Vasa Pavić" - Podgorica, www.vasapavic.me telefon: +382 20 231 853, contact@vasapavic.me

- Republika Srpska:

     - Savez slijepih Republike Srpske, telefon: +387 51 324 820/821 ssrs@blic.net, http://www.ssrs.org.rs

- Bosna i Hercegovina:

     - JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, www.czsd.edu.ba, telefoni: +387 33 460 745  +387 33 473 019 centarczsd@gmail.com,

Preuzmite note na Brajevom pismu

Možete preuzeti besplatnu verziju kompletnog paketa nota na Brajevom pismu u .brf fajlu ako imate pristup čitaču ekrana, Brajevom štampaču ili uslugama graviranja.

Preuzmite Braj fajl dio 1 (8KB) 

Preuzmite Braj fajl dio 2 (8KB)

Preuzmite PDF 

Možete preuzeti besplatnu verziju kompletnog paketa nota u .pdf fajlu. 

Preuzmite PDF (1MB)